شنبه 5 اسفند 1402
خانهخبراجتماعی و شهریمعتبر ترین نمونه های رتبه بندی کسب و کار های خانوادگی

معتبر ترین نمونه های رتبه بندی کسب و کار های خانوادگی

معتبر ترین نمونه های بین المللی از رتبه بندی کسب و کار های خانوادگی لیستی شامل 5 مورد است :

Forbes :

این رتبه بندی سالانه توسط مجله ی Forbes انجام میگیرد و به بررسی معیار هایی نظیر درآمد، ارزش دارایی ها، توانایی رشد و عملکرد تجاری می پردازد.

به عنوان مثال : در سال 2021، شرکت هایی همچون Walmart و Ford که به تاسیس خانوادگی بازمیگردند، در این رتبه بندی جایگاه خوبی داشتند.

Family Business Institute :

این موسسه هر سال به انتخاب و ارزیابی برترین کسب و کار های خانوادگی در سطح جهان میپردازد. این رتبه بندی به معیار هایی چو مدیریت، نقش وظیفه ای اعضای خانواده، پیشرفت به نسل بعد و کارآفرینی اهمیت می دهد.

به عنوان مثال : در سال 2020، شرکت LEGO به عنوان یکی از کسب و کار های خانوادگی برتر جهانی در این رتبه بندی قرار گرفت.

Edelman Trust Barometer :

این رتبه بندی به ارزیابی اعتماد عمومی به کسب و کار های خانوادگی در سراسر جهان میپردازد. اینجا تاکید بر ارتباطات عمومی، شفافیت و رفتارل های اخلاقی شرکت ها و خانواده ها قرار دارد.

به عنوان مثال : در سال 2021، شرکت Patagonia با داشتن تمرکز بر مسائل اجتماعی و محیط زیست، به عنوان یک کسب و کار خانوادگی مورد اعتماد قرار گرفت.

International Institute for Management Development ( IMD ) :

این موسسه بر اساس پارامتر هایی چون مدیریت، عملکرد مالی، نوآوری و توانایی رقابت ارزیابی مشود.

به عنوان مثال : در سال 2020، شرکت Roche ( شرکت دارو سازی سوئیسی ) در این رتبه بندی به عنوان یکی از کسب و کار های خانوادگی برتر شناخته شد.

PWC Family Business Survey :

این بررسی دو سال یکبار توسط شرکت حسابرسی و مشاوره PWC انجام میشود و به مواردی چون رشد، مدیریت تغییرات نسلی، نوآوری و توانایی در مقابله با چالش ها توجه دارد.

به عنوان مثال : در گزارش 2020، بیش از 50% از کسب و کار های خانوادگی شرکت کننده در این بررسی، اعلام کردند که از تکنولوژی های نوین برای افزایش توانمندی ها استفاده میکنند.

رتبه بندی
رتبه بندی
جمع بندی :

به این ترتیب، معتبر ترین نمونه های رتبه بندی کسب و کار های خانوادگی در سطح بین الملل معمولا توسط مشهور انجام میشوند. به کسب و کار های خانوادگی کمک میکنند تا موقعیت ها و چالش های خود را در مقایسه با رقبا در سطح جهانی بسنجند.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید