لیگ ایران در جدیدترین رده‌بندی باشگاهی آسیا در رده هفتم ماند و با این شرایط سهمیه لیگ قهرمانان ایران از ۱+۳ به ۲+۲ کاهش خواهد یافت