شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصدی نرخ فروش را دریافت کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصدی نرخ فروش خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، قیمت مصوب شکر تولیدی در سال ۱۳۹۹ به ازای هر کیلو ۶۳.۰۰۰ ریال درب کارخانه توسط کارگروه تنظیم بازار و وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و تصویب شده است.