مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: قانون جدید صدورچک یک قانون بسیارخوب و دارای مزیت های زیادی است.

علی صالح آبادی افزود: بدون شک با اجرای کامل قانون صدور چک باید به سمتی حرکت کرد که جنبه کیفری چک برداشته شود چرا که خیلی ها به واسطه برگشت چک به دادگاه ها مراجعه می کنند.
وی همچنین اظهارداشت: واقع امر اینکه در سیستم بانکی وحوزه پولی کشور می توان با ضمانت اجرایی خوبی که در این قانون پیش بینی شده کار ها را به سمت جلو به پیش برد تا کسی چک بلا محل صادر نکند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران ضمن اشاره به این جمله که پرونده های زیادی امروز ناشی از چک در دادگاه های کشور وجود دارد، گفت: بدون شک با توسعه سازو کارهای مناسب مبتنی بر فناوری اطلاعات می توان به گونه ای عمل کرد که مقداری از ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند.
وی در ادامه افزود: مردم در مبادلات خود می توانند به چک اعتماد بیشتری داشته باشند به شرط اینکه چک مورد صدور از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد.
صالح آبادی اظهارداشت: وقتی چک از ضمانت لازم برخوردار نباشد فرد برای وصول چک مجبور شود به دستگاه قضایی مراجعه کند بطور طبیعی معاملات نسیه در اقتصاد کمرنگ ودیگر کسی به چک اعتماد نخواهد کرد.
وی به رادیو اقتصاد گفت: امید می رود با اجرای کامل و صحیح قانون جدید صدور چک به گونه ای عمل شود که مردم بتوانند به چک اعتماد بیشتری داشته باشند و مبادلات نسیه بیشتر در جامعه نمود پیدا کند چرا که این مهم دررونق اقتصادی اثر مثبت می گذارد.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: زمانی که چک مدت دار به عنوان ابزار مبادله مورد توجه واقع نشود طبیعی که همه معاملات نقدی خواهد شد.
وی در ادامه یادآورشد: معاملات نقدی سرعت حرکت چرخش فعالیت های اقتصادی را کند ولی در برابر معاملات اعتباری سرعت چرخش فعالیت‌های اقتصادی را دوچندان می کند.