هفته آینده عرضه اولیه سهام گسترش صنایع روی ایرانیان انجام می‌شود.

فوری / جزئیات عرضه اولیه هفته آینده

عرضه اولیه سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (سهامی عام) به روش ثبت سفارش در نماد “فگستر۱” روز شنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت.

عرضه-اولیه-بورس