برزیل دهه ۷۰ تاثیر زیادی روی من داشت.


کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبه با فاکس اسپورت گفت:میراثی که من برای فوتبال ایران بر جای گذاشتم. تنها مربوط به مسائل تکنیکی نمی‌شود بلکه در باره مباحث ساختاری و از این قبیل توانسته‌ام میراثی بر جای بگذارم و تغییرات عمده و گسترده‌ای را در این زمینه‌ها ایجاد کردم. من معتقدم که این تغییرات در تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران بسیار روشن بوده است. جایی که می‌توان فوتبال ایران را به دوران قبل از این تغییرات و بعد از آن تقسیم کرد.

وی ادامه داد: تصویر تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران در جهان کمک می‌کند تا یک چهره واقعی از مردم ایران را به جهان نشان دهیم. نه تنها مردم ایران،‌ بلکه از فرهنگ و شرایط زندگی آنها که تفاوت زیادی با دیگران ندارد. مسائل سیاسی بسیار پیچیده هستند ولی به هیچ وجه نشان دهنده فوتبال و فعالیت‌های فوتبالی نیستند. فوتبال ورزش مردم است. جایی که بازیکنان برای مردم کشورشان تلاش می‌کنند تا جامعه به آنها افتخار کند.

او افزود: از بچگی بخواهم بگویم باید بگویم برزیل دهه ۷۰. آن تیم تاثیر زیادی در من و انتخاب ورزش داشت. چند سال بعد از آن، این فرصت را داشتم وقتی که برزیل قبل از سال ۱۹۸۲ چند هفته در پرتغال اردو زده بود، با بازیکنان آنها آشنا شوم. آن اتفاق یک رویا برای من بود و تاثیر زیادی روی من داشت. همچنین فرصت ملاقات با کارلوس آلبرتو پریرا را داشتم که برای کار به عربستان سعودی رفته بود و از نحوه آماده سازی برزیل برای سال ۱۹۹۴ چیزهای زیادی آموختم.