در ادامه کار امروز بازار سهام (۸ اردیبهشت ۱۴۰۰)؛ ۲۲ نماد در صف خرید و ۴۳۷ نماد در صف فروش قرار دارند.

فروشنده همچنان در بورس زیاد است