عکسی زیرخاکی از محمدجواد ظریف در نیویورک

 تصویری از محمد جواد ظریف در دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۵۸‌ در نیویورک در اعتراض به حضور شاه‌پهلوی در آمریکا مشاهده می کنید.

ظریف

منبع:اقتصادنیوز