بانک ملت در خرداد ماه و بر اساس گزارش ماهیانه این بانک موفق به تحقق ۲۱ هزار و ۸۰۷ میلیارد ریال درآمد از محل سود تسهیلات اعطایی شده است.

به گزارش رتبه آنلاین، همچنین در این ماه هزینه سود سرسپرده این بانک به ۱۲ هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال رسیده است. سود تسهیلات نسبت به اردیبهشت ماه رشد در حدود ۴ درصدی را نشان می دهد. هزینه سود سپرده نیز نسبت به فروردین ماه کاهش در حدود ۱ درصدی را نشان می دهد. به این ترتیب در خرداد ماه مازاد سود تسهیلات نسبت به سود سپرده ها به ۹٫۴۷۸ میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اردیبهشت ماه تغییر محسوسی را نشان نمی دهد.
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، سود ناشی از تسهیلات اعطایی با ۸ درصد افزایش همراه بوده است و سود سپرده ها نیز با ۱۲ درصد افزایش همراه بوده است. مازاد تجمیعی محقق شده در سه ماهه نخست امسال به ۲۷٫۹۰۰ میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۷درصد افزایش را نشان می دهد.
همچنین بر اساس مجوز صادر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، این بانک مجوز افزایش سرمایه ۳۱۴ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را دریافت کرده‌است. به این ترتیب سرمایه شرکت از ۵۰ هزار میلیارد ریال به ۲۰۷ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.