چهارشنبه 26 مرداد 1401
خانهتصویرخوانشاخص آزادی اقتصادی، ایران و عربستان

شاخص آزادی اقتصادی، ایران و عربستان

همین یک شاخص هم کافی است که فاصله توسعه‌ای ایران و عربستان را دریابیم! شاخص آزادی اقتصادی، در همه سال‌ها از 1996 تاکنون عربستان بهتر از ایران بوده‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:کانال راهبرد

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید