رئیس اداره جهاد کشاورزی سلسله گفت: این شهرستان رتبه نخست تکثیر بچه ماهی را در بین شهرستان های استان به خود اختصاص داده است.

رضا سوخته زاری روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: شهرستان سلسله سالانه ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه بچه ماهی تولید می کند.
وی با اشاره به اینکه این رقم در سالیان گذشته بیش از ۶ هزار قطعه بوده است، افزود: به دلیل بیماری وی اچ اس که سال های گذشته شیوع پیدا کرد، آمار تولید و تکثیر بچه ماهی در شهرستان کاهش یافت اما خوشبختانه در حال حاضر این بیماری در مزارع شهرستان کنترل شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
سوخته زاری با اشاره به درخواست متقاضیان بسیاری برای فعالیت در زمینه تولید ماهیان زینتی در شهرستان، خاطرنشان کرد: شهرستان سلسله با توجه به آب و هوای مناسب دارای ظرفیت بسیاری در زمینه تولید و پرورش ماهی است و در صورت توجه می تواند یکی از قطب های تولید انواع ماهیان در لرستان محسوب شود.
شهرستان سلسله یکی از قطب های تولید و تکثیر ماهیان سردآبی در لرستان محسوب می شود.