سقف سفارش بوعلی در بورس چقدر است؟

در این عرضه اولیه ۱۲ درصد از سهام این پتروشیمی معادل ۴۲۰ میلیون سهم با سقف قیمت هر سهم ۴۱۴۳ تومان روز چهارشنبه هفته جاری عرضه می‌شود.

به گزارش رتبه آنلاین از مشرق، آگهی عرضه اولیه بوعلی هم منتشر شد تا این پتروشیمی هم بالاخره بورسی شود. طبق آگهی بوعلی، در این عرضه اولیه ۱۲ درصد از سهام این پتروشیمی معادل ۴۲۰ میلیون سهم با سقف قیمت هر سهم ۴۱۴۳ تومان روز چهارشنبه هفته جاری عرضه می‌شود.

سقف سفارش هر کد حقیقی و حقوقی در این عرضه اولیه ۲۰۰ سهم است. البته با فرض مشارکت بین ۴.۵ الی ۵ میلیون نفری در این عرضه اولیه انتظار می‌رود به هر فرد حدود ۹۰ سهم، معادل ۳۷۰ هزار تومان تخصیص یابد.

بوعلی نخستین عرضه اولیه بورس تهران بعد از توقف سه ماهه عرضه اولیه‌های بورسی است.

بوعلی