پنج‌شنبه 20 مرداد 1401
خانهتصویرخوانزلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب

زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب

عکس: ابوالفضل ماهرخ

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید