پنج‌شنبه 28 تیر 1403
خانهاسلایدر اصلیروند صعودی درآمد سرانه بانک ها

روند صعودی درآمد سرانه بانک ها

نسبت درآمد سرانه 23 بانک در فاصله سال های 1389 تا 1394 اعلام شد.

به گزارش رتبه آنلاین، براساس بررسی و تحلیل عملکرد بانک هایی که در هشتمین جشنواره ملی بهره وری توسط داوران صورت گرفته است، درآمد سرانه بانک ها که نشان دهنده درآمد حاصل به ازای هر شاغل بانک هاست، در شش سال مورد بررسی با روند صعودی مداوم همراه بوده است.

در سال های اخیرمشکلات صنعت بانکداری ایران به عنوان یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور مطرح شده است. درحالی که شبکه بانکی کشوربه دلیل مطالبات معوق بالا، وجود دارایی های سمی در صورت های مالی و … مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد، درآمد سرانه بانک ها در شش سال 89 تا 94 نشان می دهد که کارکنان بانک ها در درآمدزایی برای شبکه بانکی موفق بوده اند. البته درهشتمین جشنواره ملی بهره وری از مجموع بانک های کشور به صورت عمده بانک های خصوصی و خصوصی شده شرکت کرده و مورد ارزیابی قرارگرفته اند.

درآمد سرانه (میلیون ریال/نفر)

عنوان / سال899091929394
بانك اقتصاد نوين 2,292 3,238 2,324 3,488 3,401 4,620
بانك كارآفرين 2,078 2,814 2,893 3,170 3,451 3,090
بانک آينده 1,879 3,758 13,363
بانک انصار 1,397 1,724 1,967
بانک پاسارگاد 3,269 4,212 5,760 6,420 7,210 6,958
بانک حکمت ايرانيان 410 566 1,122 1,318 1,025 1,358
بانک خاورميانه 4,715 7,577 6,061 7,808
بانک دي 3,872 6,807 6,413
بانک ملت 1,324 1,513 2,426 3,012 3,138 3,268
بانک مهر اقتصاد 1,096 1,267 1,727
ميانگين گروه 1,654 2,033 2,450 2,740 2,977 3,385

 

رشد صعودی درآمد سرانه بانک ها

در شاخص های سودآوری صنعت بانکداری، «درآمد سرانه» نشان دهنده درآمد حاصل از خدمات ارائه شده به ازای هر يك از شاغلین سازمان است و افزایش آن می تواند نشان دهنده اتخاذ سیاست های مناسب درفروش یا ناشی ازکاهش تعداد شاغلین باشد.

دراین نسبت میانگین عملکرد 23 بانک مورد بررسی در سال های 1389 تا 1394 با رروند صعودی همراه بوده است. درحالی که این نسبت برای کل گروه بانک ها در سال 1389، معادل یک میلیارد و 654 میلیون ریال نفر بوده است در سال 1390 به 2 میلیارد و 33 میلیون ریال نفر رسیده است.

با تداوم رشد این نسبت در سال 1391 درآمد سرانه گروه بانک ها به 2 میلیارد و 450 میلیون ریال نفر رسیده است و در سال بعد (1392) به 2 میلیارد و 750 میلیون ریال نفر افزایش یافته است. این نسبت در سال 1393 بازهم رشد داشته و رقم 2 میلیارد و 977

میلیون ریال نفر را تجربه کرده است، اما در سال 1394 با عبور از مرز 3 میلیارد ریال نفر بالاترین رکورد در شش سال مورد بررسی را به نام خود ثبت کرده است. دراین سال درآمد سرانه گروه بانک ها به 3 میلیارد و 384 میلیون ریال نفر رسیده است.

 

درصد تغییرات درآمد سرانه نسبت به سال پایه1389 ( 89=100)

 

عنوان / سال899091929394
بانك اقتصاد نوين100141.3101.4152.2148.4201.5
بانك كارآفرين100135.4139.3152.6166.1148.7
بانک آينده100200711.3
بانک انصار100157.5172.8219270.4308.4
بانک پاسارگاد100128.8176.2196.4220.5212.8
بانک حکمت ايرانيان100138273.7321.5250.1331.3
بانک خاورميانه100160.7128.5165.6
بانک دي100111.2197.9221.2388.9366.4
بانک ملت100114.2183.2227.4236.9246.7
بانک مهر اقتصاد100115.6157.6
ميانگين گروه100122.9148.1165.7180204.6

 

میزان تغییر درآمد سرانه بانک ها

زمانی که میزان تغییرات نسبت درآمد سرانه را برای 23 بانک مورد ارزیابی با درصد بسنجیم، روند صعودی این شاخص و سال های موفق صنعت بانکداری بهتر نمایان می شود.

براساس سال پایه 1389 درآمد سرانه گروه بانک ها در سال 1390 با رشد 122.9 درصدی همراه بوده است. در سال 1391 نیز در مقایسه با سال 89 این نسبت 148.1 درصد بهبود یافته است. با تداوم این روند گروه بانک ها سال 1392 را با رشد 165.7 درصدی در درآمد سرانه پشت سرگذاشته اند، روندی که در سال 1393 با رشد 180 درصدی همراه بوده است.

ولی بالاترین میزان رشد درآمد سرانه برای گروه بانک ها در سال 1394 رقم خورده است. دراین سال این نسبت 204.6 درصد افزایش یافته است.

 

اسامی بانك ها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي مالي ارزیابی شده در هشتمین جشنواره ملی بهره وری

ردیفسازمان
1بانك اقتصاد نوين
2بانك پارسيان
3بانك سامان
4بانك كارآفرين
5بانک آینده
6بانک انصار
7بانک ایران زمین
8بانک پاسارگاد
9بانک تجارت
10بانک حکمت ایرانیان
11بانک خاورمیانه
12بانک دی
13بانک سرمایه
14بانک سینا
15بانک شهر
16بانک صادرات ایران
17بانک قرض الحسنه رسالت
18بانک قوامین
19بانک گردشگری
20بانک ملت
21بانک مهر اقتصاد
22پست بانک
23توسعه تعاون

 

اخبار مرتبط

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

بیشترین بازدید