دوشنبه 7 اسفند 1402
خانهخبراجتماعی و شهریرتبه بندی استان های ایران به ترتیب مهاجرپذیری

رتبه بندی استان های ایران به ترتیب مهاجرپذیری

شاید فکر کنید تهران مهاجرپذیرترین استان ایران است، اما نسبت به جمعیت رتبه پنجم را دارد.

مهاجرت بین استانی پدیده معمولی در ایران است. اما جذابیت استان‌های مختلف از نظر جذب مهاجران یکسان نیست. همچنین وضعیت برخی استان‌ها برای زندگی و کار بدتر است که باعث شده آن‌ها به طور خالص مهاجر به استان‌های دیگر بفرستند؛ یعنی کسانی که از این استان‌ها مهاجرت می‌کنند، بیشتر هستند از کسانی که وارد آن‌ها می‌شوند.

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، با کمک داده‌های سرشماری وضعیت مهاجرت بین استانی مورد توجه قرار گرفته بود. نمودار بالا نشان می‌دهد به طور خالص و نسبت به جمعیت هر استان، تعداد سالانه مهاجر در هر هزار نفر چند نفر است. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، برای سمنان، نسبت به جمعیتش، مقدار خالص مهاجرت بیشترین بوده است. پس از آن هم البرز، یزد و قم قرار دارند. در سوی دیگر نمودار، استان‌های لرستان، چهار محل و بختیاری و ایلام بیشترین خروج مهاجر را داشته‌اند.

این وضعیت با متغیرهای مختلفی می‌تواند در ارتباط باشد. وضعیت بازار کار و اشتغال در کنار سرانه کالاهای عمومی می‌تواند نقش مهمی در این توزیع داشته باشد.

منبع : فردای اقتصاد

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید