به گزارش رتبه آنلاین، ضریب جینی، که شاخص جینی یا نسبت جینی نیز نامیده می‌شود، یک معیار آماری توزیع است که برای نشان دادن توزیع درآمد یا ثروت در نظر گرفته شده است. ضریب جینی توسط آماردان ایتالیایی کورادو جینی در سال ۱۹۱۲ ایجاد شد و بیشترین برای اندازه گیری نابرابری ثروت یا درآمد است.

ضریب جینی از ۰ (۰٪) تا ۱ (۱۰۰٪) متغیر است، که ۰ نشان دهنده برابری کامل و ۱ نشان دهنده نابرابری کامل است. ضریب جینی بالاتر به معنای نابرابری بیشتر است. اگر درآمد هر یک از ساکنان یک کشور برابر باشد، ضریب جینی صفر خواهد بود. اگر یکی ساکنین کل درآمد یک کشور را بدست آورد و مابقی افراد صفر درآمد، ضریب جینی ۱ خواهد بود.

بر اساس گزارش بانک جهانی، فقر و خوشبختی مشترک در سال ۲۰۲۰، ضریب جینی طی ۵ سال پس از همه گیری‌های بزرگ مانندH1N1  (۲۰۰۹)، ابولا (۲۰۱۴) و زیکا (۲۰۱۶) در حدود ۱٫۵ واحد افزایش می یابد. ضریب جینی در طی قرن‌های ۱۹ و ۲۰ رشد مداوم داشته است. در سال ۱۸۲۰ ، ضریب جینی ۰٫۵ و در ۱۹۸۰ و ۱۹۹۲ این رقم ۰٫۶۵۷ بود.

کشور‌ها با بالاترین ضریب جینی در زیر رتبه بندی شده اند:

۱- آفریقای جنوبی

۲- نامیبیا

۳- زامبیا

۴- سائو تومه

۵- اسواتینی

۶- موزامبیک

۷- برزیل

۸- هتگ کنگ

۹- بوتسوانا

۱۰- هندوراس

آفریقای جنوبی با ضریب جینی ۶۳ یکی از نابرابرترین کشورهای جهان است. در سال ۲۰۰۵، ضریب جینی حتی بالاتر از ۶۵ بود. در آفریقای جنوبی، ۱۰٪ ثروتمندان، ۷۱٪ ثروت را در اختیار دارند، در حالی که ۶۰٪ فقیرترین افراد، تنها ۷٪ ثروت را در اختیار دارند. بعلاوه، بیش از نیمی از جمعیت آفریقای جنوبی، حدود ۵۵٫۵٪، در فقر زندگی می کنند و درآمد ماهانه آنها کمتر از ۸۳ دلار است.

در نمودار بالا کشورها بر اساس بیشترین ضریب جینی قرار گرفته‌اند و ایران نیز با ضریب جینی حدود ۴۱ در رتبه ۱۷ قرار گرفته است.

منبع: سایت WORLD POPULATION REVIEW

نویسنده: شایان درویش