شنبه 5 اسفند 1402
خانهخبراجتماعی و شهریرتبه‌بندی کشور‌ها بر اساس ضریب جینی

رتبه‌بندی کشور‌ها بر اساس ضریب جینی

به گزارش رتبه آنلاین، ضریب جینی، که شاخص جینی یا نسبت جینی نیز نامیده می‌شود، یک معیار آماری توزیع است که برای نشان دادن توزیع درآمد یا ثروت در نظر گرفته شده است. ضریب جینی توسط آماردان ایتالیایی کورادو جینی در سال 1912 ایجاد شد و بیشترین برای اندازه گیری نابرابری ثروت یا درآمد است.

ضریب جینی از 0 (0٪) تا 1 (100٪) متغیر است، که 0 نشان دهنده برابری کامل و 1 نشان دهنده نابرابری کامل است. ضریب جینی بالاتر به معنای نابرابری بیشتر است. اگر درآمد هر یک از ساکنان یک کشور برابر باشد، ضریب جینی صفر خواهد بود. اگر یکی ساکنین کل درآمد یک کشور را بدست آورد و مابقی افراد صفر درآمد، ضریب جینی 1 خواهد بود.

بر اساس گزارش بانک جهانی، فقر و خوشبختی مشترک در سال 2020، ضریب جینی طی 5 سال پس از همه گیری‌های بزرگ مانندH1N1  (2009)، ابولا (2014) و زیکا (2016) در حدود 1.5 واحد افزایش می یابد. ضریب جینی در طی قرن‌های 19 و 20 رشد مداوم داشته است. در سال 1820 ، ضریب جینی 0.5 و در 1980 و 1992 این رقم 0.657 بود.

کشور‌ها با بالاترین ضریب جینی در زیر رتبه بندی شده اند:

1- آفریقای جنوبی

2- نامیبیا

3- زامبیا

4- سائو تومه

5- اسواتینی

6- موزامبیک

7- برزیل

8- هتگ کنگ

9- بوتسوانا

10- هندوراس

آفریقای جنوبی با ضریب جینی 63 یکی از نابرابرترین کشورهای جهان است. در سال 2005، ضریب جینی حتی بالاتر از 65 بود. در آفریقای جنوبی، 10٪ ثروتمندان، 71٪ ثروت را در اختیار دارند، در حالی که 60٪ فقیرترین افراد، تنها 7٪ ثروت را در اختیار دارند. بعلاوه، بیش از نیمی از جمعیت آفریقای جنوبی، حدود 55.5٪، در فقر زندگی می کنند و درآمد ماهانه آنها کمتر از 83 دلار است.

در نمودار بالا کشورها بر اساس بیشترین ضریب جینی قرار گرفته‌اند و ایران نیز با ضریب جینی حدود 41 در رتبه 17 قرار گرفته است.

منبع: سایت WORLD POPULATION REVIEW

نویسنده: شایان درویش

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید