دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت:« مهمترین اولویت دولت برای مقابله به تحریم‌ها باید تقویت صنایع کوچک و متوسط باشد و می توان با استفاده از صندوق توسعه ملی وام های کم بهره برای تحرک آنها اختصاص داد.»

مسعود دانشمند در گفت وگو با خبرآنلاین، با بیان اینکه اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران ۲۵ تا ۳۰ درصد است، و مابقی هزینه ها ناشی از عدم توانایی در مدیریت است،اظهارداشت: راهکار دیگر این است که یک تیم حقوقی در دولت تشکیل شود که تبعات خروج آمریکا از برجام را بررسی کند.

 

در دوره اول تحریم ها از چه راه هایی تحریم را دور می زدیم؟

در دوره اول تحریم ها،یکسری راهکار برای دور زدن تحریم ها داشتیم که همه آنها امروز لو رفته است.یکی از این راهها امارات بود. از ماه گذشته طی دستورالعملی از سوی بانک مرکزی امارات به ایرانی های دارای حساب در این کشور خواسته شده که تصمیم دارند،حساب آنها را ببندند.

 

در شرایط فعلی امارات همکاری نمی کند؟

۲۵ سال پیش اماراتی ها نه تجارت بلد بودند و نه تاجر، اما امروز آنها ۵۰۰ میلیارد دلار با دنیا تجارت دارند و در نتیجه تجارت با ما برای آنها صرف ندارد.ضمن اینکه تجارت را هم یادگرفته اند.

 

پس راهکار چیست؟

اگر می خواهیم که هم بازار را داشته باشیم و هم صادرات،در این صورت تنها راهکار تقویت صنایع کوچک و متوسط است.اگر از صندوق توسعه ملی وام های با بهره کم به صنایع کوچک پرداخت شود، این صنایع می توانند ظرفیت بزرگی را در کشور ایجاد کنند.

 

از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی می توان بهره برد؟

راهکار بعدی استفاده از بازار ۳۵۰ میلیارد دلار اکو ذکر کرد و گفت:استفاده از پیمان های پولی و پیمانهایی که در آن عضو هستیم مثل اکو و آ سه آن باید در دستور کار دولت برای تجارت قرار بگیرد.