پس از ۶ ماه تابلوی بورس یکپارچه سبزپوش شد

خوشحالی سهام داران بورس تهران+عکس