به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادنیوز، اوراق مرابحه عام دولت، از فردا یکشنبه مورخ ۷ شهریورماه سال ۱۴۰۰مظنه گیری می‌شود. همچنین در پیام ناظر فرابورس آمده؛ ۶/۸ درصد سهام مدیریتی غیرکنترلی رهشاد سپاهان (حرهشا) با قیمت پایه ۶٫۵ میلیارد تومان و ۴۵/۶۷ درصد سهام مدیریتی کنترلی سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (معیار) با قیمت پایه ۹۹٫۲ میلیارد تومان روز چهارشنبه ۱۰ شهریور از طریق بازار پایه فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می‌گیرد.

1

2