تیپ جالب دختر تهرانی عصرقاجار(عکس)

تیپ دختران بالا شهر تهران در زمان قاجار

منبع: نامه نیوز