در حاشیه حضور رئیس جمهور روسیه در مراسم سالگرد «رژه پیروزی» در مسکو