مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی گفت: برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت به مبلغ ۶۹.۸۵۸ میلیون ریال است.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، علیرضا عشقی زاده، مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی اظهار کرد: باعنایت به انتشار صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تغییرات با همیتی در دوره مالی مذکور که احتمالا موردتوجه و اقبال سهامداران قرار گرفته، شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت به مبلغ ۶۹.۸۵۸ میلیون ریال است.