توسعه همه جانبه بورس در دستور کار دولت/ دارا سوم می آید

 وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه های همه جانبه دولت برای تعمیق بازار سرمایه خبر داد و افزود: امروز اقتصاد ملی به رغم همه فشارها و تحریم ها برنامه های دشمن را نقش بر آب کرده است.

به گزارش رتبه آنلاین از سنا، فرهاد دژپسند گفت: دولت برنامه هایی دارد که بازار سرمایه را به عنوان یکی از ارکان تامین مالی اقتصاد کشور،‌ و شاید در آینده ای نه چندان دور به عنوان یکی از مهم ترین ارکان تامین مالی اقتصاد کشور برساند؛ پس برای تحقق این هدف لازم است در جهات گوناگون برنامه ریزی کند.

فرهاد دژپسند

او در ادامه افزود: برخی گمان می کنند دولت برای حمایت از بورس باید دارایی های خود را واگذار کند؛ خیر چنین چیزی نیست و البته اگر دولت شرکت ها و دارایی ها متعلق به خود را واگذار کند موجب می شود که مجرای مطمئنی شکل گیرد؛ پس دولت باید با برنامه ای چند بعدی بازار سرمایه را قوام ببخشد تا زمانی که می خواهیم تجدید منابع برای سرمایه و تولید کنیم به بازار سرمایه نیاز داریم.

او با بیان اینکه دارا سوم به بورس عرضه خواهد شد اظهار کرد: اطلاعات بیشتر در باره این موضوع بعدا اطلاع رسانی خواهد شد.

دژپسند در پایان گفت: : امروز اقتصاد ملی به رغم همه فشارها و تحریم ها برنامه های دشمن را نقش بر آب کرده است.