در سال ۲۰۱۷، سهم شرکت‌های حوزه تکنولوژی از فهرست ۲۰شرکتی که بالاترین ارزش بازار را دارند به ترتیب زیر است: