در ادامه کار امروز بازار سهام (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰)؛ ۲۳ نماد در صف خرید و ۴۸۸ نماد در صف فروش قرار دارند.

تعداد فروشندگان در بورس زیاد شد