در ادامه کار امروز بازار سهام (۲۲ فروردین ۱۴۰۰)؛ ۱۸ نماد در صف خرید و ۵۲۵ نماد در صف فروش قرار دارند.

تعداد زیاد فروشندگان در بورس