در ادامه کار امروز بازار سهام (۳۱ فروردین ۱۴۰۰)؛ ۲۰ نماد در صف خرید و ۴۸۲ نماد در صف فروش قرار دارند.

بورس همچنان در تسخیر فروشندگان