بورس تهران سبز شد!

ارزش معاملات بورس تهران، به حوالی ۶ هزار میلیارد تومان رسید.

بورس امروز