برنامه‌هایی برای بهره وری بیشتر با هدف کاهش مصرف انرژی در دستور کار داریم.

سید مجید هدایت مدیر عامل سازمان توسعه منابع انرژی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نخستین همایش سراسری هم اندیشی با خانواده بزرگ صبا باتری، گفت: برای به روز بودن نمی‌شود با روش ۴۰ سال قبل حرکت کرد بلکه باید با جوانان توانمند و بهره گیری از شرکت‌های دانش بنیان به دنبال ایجاد تحول در عرصه اقتصاد باشیم.

وی افزود: برای رسیدن به این مهم باید در راه تحقیقات و پژوهش هزینه‌های خاصی را متحمل شد.

مدیر عامل سازمان توسعه منابع انرژی اظهار داشت: به همت و تلاش متخصصان و جوانان توانمند کشور توانسته‌ایم گام‌های بزرگی در چرخه اقتصادی با مصرف کمتر انرژی و بهره وری بیشتری برداریم.

هدایت ادامه داد: ما مجموعه‌ای هستیم که با نگاه ۲۰ ساله و بر مبنای برنامه چهار ساله حرکت می‌کنیم که امسال اولین سال ورود به برنامه دوم چهار ساله ماست.

وی با بیان اینکه توانسته‌ایم با حرکت در یک مسیر صحیح به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بپیوندیم، تصریح کرد: با توجه به قدم‌های بسیار خوب برداشته شده در گذشته و نیز برنامه ریزی‌های انجام گرفته، کارهای بزرگی برای آینده در پیش رو داریم.

وی افزود: بر همین اساس برنامه‌هایی برای بهره وری بیشتر با هدف کاهش مصرف انرژی وساختارهای خوب و متناسبی برای نیل به این هدف پیش بینی شده است.

 

 

مدیر عامل سازمان توسعه منابع انرژی گفت: برای به روز بودن نمی شود با روش ۴۰ سال قبل حرکت کرد بلکه باید با جوانان توانمند و بهره گیری از شرکت های دانش بنیان به دنبال ایجاد تحول بود.

سید مجید هدایت مدیر عامل سازمان توسعه منابع انرژی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: برای به روز بودن نمی شود با روش ۴۰ سال قبل حرکت کرد بلکه باید با جوانان توانمند و بهره گیری از شرکت های دانش بنیان به دنبال ایجاد تحول در عرصه اقتصاد باشیم. برای رسیدن به این مهم باید در راه تحقیقات و پژوهش هزینه های خاصی را متحمل شد.

وی افزود: به همت و تلاش متخصصان و جوانان توانمند کشور توانسته ایم گام های بزرگی در چرخه اقتصادی با مصرف کمتر انرژی و بهره وری بیشتری برداریم.

مدیر عامل سازمان توسعه منابع انرژی گفت: ما مجموعه ای هستیم که با نگاه ۲۰ ساله و بر مبنای برنامه چهار ساله حرکت می کنیم که امسال اولین سال ورود به برنامه دوم چهار ساله ماست.

هدایت با بیان اینکه توانسته ایم با حرکت در یک مسیر صحیح به بنگاه های بزرگ اقتصادی بپیوندیم، اظهار داشت:با توجه به قدم های بسیار خوب برداشته شده در گذشته و نیز برنامه ریزی های انجام گرفته، کارهای بزرگی برای آینده در پیش رو داریم.

وی افزود: بر همین اساس برنامه هایی برای بهره وری بیشتر با  هدف کاهش مصرف انرژی وساختارهای خوب ومتناسبی برای نیل به این هدف پیش بینی شده است.