یزد، تهران، اصفهان و قم بدحساب‌ترین استان‌های اقتصادی کشور هستند، براین اساس یزدی‌ها بیشترین تعداد سرانه چک برگشتی کل کشور و کهکیلویه‌ای‌ها کمترین میزان را دارند.