عکس امروز نشنال جئوگرافیک بازی دو توله شیر با پدر خشمگین شان نشان می‌دهد.