سهم-واکسن

کشورهای جهان هر کدام با احتساب نیاز مردم کشورشان به واکسن کرونا آن را تهیه کرده‌اند.

به گزارش رتبه آنلاین از خبر فوری، کدام کشورها سهم بیشتری از واکسن کرونا دریافت کرده‌اند؟ دولت ها با توجه به  نیاز مردمشان به واکسن کرونا آن را تهیه و در دسترس کادر درمان قرار داده اند.