چهارشنبه 26 مرداد 1401
خانهخبراقتصادیایران سومین تولیدکننده گاز جهان

ایران سومین تولیدکننده گاز جهان

ایران، سومین تولیدکننده گاز جهان با سهمی بیش از پنج درصد از تولید گاز در جهان بوده است.


 

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید