شنبه 29 اردیبهشت 1403
خانهاسلایدر اصلیانتشار گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه...

انتشار گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری پاییز 1401

امنیت سرمایه گذاری در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در یک روند نامناسب شدن قرار گرفته است.

گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری که تاکنون بیست گزارش آن توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند.

این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۳۰۵۲۱ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است.

حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل پاییز ۱۴۰۱ و محاسبه ۷ نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود . در پاییز ۱۴۰۱ کمیت ۶/۸۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است.

مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل ( تابستان ۱۴۰۱) با کمیت ۶/۸۲ و در پیمایش دو فصل قبل تر ( بهار ۱۴۰۱) با کمیت ۶/۵۱ ارزیابی شده بود. بررسی نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در یک روند نامناسب شدن قرار گرفته است.

این گزارش وضعیت این شاخص را در کشور و در ادامه این گزارش این وضعیت نامناسب را به تفکیک استان های کشور ارایه کرده است.

با بررسی این گزارش وضعیت وخیم تر استان های تهران ، گلستان ، کرمانشاه ، ایلام و سیستان و بلوچستان مشاهده می شود . حتی استان هایی که وضعیت بهتری دارند مانند سمنان و خراسان جنوبی از متوسط عدد شاخص 5 وضعیت بدتری را نشان می دهند

برای دانلود گزارش اینجا را کلیک کنید

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید