چهارشنبه 22 فروردین 1403
خانهخبراقتصادیافزایش حاشیه سود عملیاتی به 44 درصد

افزایش حاشیه سود عملیاتی به 44 درصد

 


شرکت پتروشیمی شیراز در سال گذشته و بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده، سود خالص 12 هزار و 929 میلیارد ریالی را محقق نموده است. این سود که معادل 2.535 ریال به ازای هر سهم است نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 99 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش رتبه آنلاین، درآمدهای عملیاتی شرکت با 48 درصد افزایش به 39 هزار و 966 میلیارد ریال رسیده است. محصول اصلی این شرکت اوره است. در سال گذشته بیش از 1 میلیون و 730 هزار تن اوره در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رسیده است. متانول و اسیدنیتریک نیز از دیگر محصولات اصلی این شرکت است.
حاشیه سود عملیاتی شرکت به بیش از 44 درصد رسیده است. این حاشیه سود در سال قبل از آن معادل 37 درصد بوده است. عدم تغییر محسوس هزینه های اصلی تولید همچون نرخ گاز طبیعی و رشد نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش قیمت دلار منجر به رشد حاشیه سود عملیاتی شده است. این در حالی است که دولت در اقدامی عجیب قصد دارد رانت اهدایی به پتروشیمی ها را از طریق کاهش نرخ خوراک گاز آن ها افزایش دهد و کسری بودجه خود را تشدید نماید.


همچنین در بخش سایر هزینه های غیرعملیاتی، مبلغ 2 هزار و 851 میلیارد ریال بابت هزینه تعهد کارکنان رسمی نفت به صندوق بازنشستگی نفت لحاظ شده است.
هزینه های مالی شرکت نیز با کاهش 30 درصدی نسبت به سال 97 به 1 هزار و 347 میلیارد ریال رسیده است.
نرخ فروش متوسط اوره داخلی در سال 98 به 16 میلیون و 650 هزار ریال رسیده است و این نرخ برای اوره صادراتی 20 میلیون و 940 هزار ریال بوده است. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش عملکرد ماهیانه شرکت، متوسط نرخ فروش اوره داخلی و صادراتی به 22.2 و 28.4 میلیون ریال به ازای هر تن رسیده است.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید