اجرای رتبه بندی براساس کیفیت کار معلمان

وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرح رتبه بندی معلمان براساس کیفیت کار انها خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای انگیزه معلمان و افزایش کیفیت آموزش اجرا می شود.

به گزارش رتبه آنلاین از مهر، محسن حاجی میرزایی با بیان اینکه حل مشکلات معلمان یکی از مهمترین اهداف ما است، افزود: افتخار می‌کنیم که معلمان توانستند فرصت کرونا را مغتنم شمرده و در این شرایط کرونایی در جهت تعلیم و تربیت تلاش کنند.

وی با بیان اینکه امنیت، آرامش و معیشت معلم برای ما اهمیت بسیاری دارد، ادامه داد: مهمترین مسئله آموزش و پرورش نیروی انسانی و عنصر بی‌بدیل نظام تعلیم و تربیت معلم است.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه ۸۳ هزار و ۷۰۰ معلم در سه مرحله ساماندهی و تعیین تکلیف شده‌اند، ادامه داد: درصدد اجرایی کردن رتبه بندی معلمان براساس کیفیت کار آنان برای افزایش انگیزش و آرامش هستیم.

وی سپس در خصوص سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: بنیان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش منابع انسانی است و اگر منابع انسانی متعهد در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم مسیر اجرایی‌سازی سند را طی کنیم.

وی همچنین به ضرورت ارتباط معلمان و دانش آموزان با وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: برای همین ارتباط گیری قسمت ویژه‌ای در شبکه شاد با عنوان گفت‌وگو با وزیر راه اندازی شده است.