در ادامه کار امروز بازار سهام (۲۳ فروردین ۱۴۰۰)؛ ۲۱ نماد در صف خرید و ۴۹۲ نماد در صف فروش قرار دارند.

آمار بالای فروشندگان در بورس