آمادگی بازار سرمایه برای تامین مالی فعالیت نوآورانه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مجموعه بازار سرمایه این آمادگی را دارد که تامین مالی فعالیت‌های نوآورانه، دانش بنیانی و مبتنی بر فناوری های جدید را انجام دهد.

به گزارش رتبه آنلاین از ایرنا، محمدعلی دهقان دهنوی در مراسم آیین رونمایی از «بازار تامین مالی جمعی» و «شاخص صکوک فرابورس ایران» در جمع خبرنگاران افزود: مجموعه کارهایی که در حوره بازار سرمایه انجام می شود، متعلق به مجموعه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوی است، زیرا بازار سرمایه یکی از حوزه و فضاهایی است که بحث نوآوری در آنجا بسیار مورد توجه قرار دارد.

وی اضافه کرد: یکی از محورهایی که در پیشبرد کارهای حوزه علمی و فناوری کشور تاثیر دارد، آینده کشور و توسعه اقتصادی را رقم می زند و زمینه استفاده از ظرفیت و پتانسیل های عظیم نیروهای جوان و دانشمند کشور را فراهم می کند تامین مالی این فعالیت‌ها است.

دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: مجموعه بازار سرمایه این آمادگی را دارد که در کنار معاونت علمی و فناوری به شکل همراه و هماهنگ بتواند تامین مالی فعالیت‌های نوآورانه، دانش بنیانی و مبتنی بر فناوری های جدید را که در قالب ابزارها و نهادهای مختلفی راه اندازی می شوند، انجام دهد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: این موضوع که راه اندازی تامین مالی به مدت پنج سال طول کشیده است، جای تقدیر دارد، اما اینکه چندین سال این فعالیت طول کشیده،محل انتقاد دارد که به چه دلیل این اقدام به مدت پنج سال طول کشیده است و معنای آن اینکه به مدت پنج سال از خدمات تامین مالی دورمانده ایم.

دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: بنابراین باید به سمتی برویم که ایده و روش های تامین مالی فعالیت ها به سرعت در بازار سرمایه شکل بگیرد و اجرایی شود.