فصل صید ماهیان استخوانی از دریای خزر توسط چهار هزار صیاد در آبهای ساحلی گیلان و مازندران از بیست مهر ماه آغاز و تا فروردین ماه ادامه خواهد داشت .

اغاز فصل صید ماهیان استخوانی

ماهیگیری

ماهیگیری

ماهیگیری

ماهیگیری

ماهیگیری

منبع: ایرنا