آرشیو "گزارش روز"

حفظ قیمت‌ها به رونق تولید کمک می‌کند /آشتی با کالای ایرانی/

حفظ قیمت‌ها به رونق تولید کمک می‌کند

یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است اگر تنها بخشی از برنامه‌هایی که درباره افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد مطرح شده، اجرایی می‌شد، امروز شرایط تولیدی کشور موقعیت بسیار مطلوبی داشت....

ادامه مطلب ...