نکاتی درباره قانون ناظر بر قراردادها چارچوب تضامین حقوقی در تامین منابع مالی خارجی چیست

نکاتی درباره قانون ناظر بر قراردادها

عليرضا ميرويسي- عضو تیم مذاکره‌کننده معاهدات سرمایه‌گذاری| درخصوص چارچوب تضامین حقوقی در تامین منابع مالی خارجی ابتدا باید به فرآیند انعقاد یک موافقت‌نامه مالی تامین مالی اشاره کرد اینکه پس از انجام مذاکرات بین...

ادامه مطلب ...