آرشیو "معدن"

سقوط آزاد حاشیه سود صنعت فولاد در سال ۹۴ رتبه آنلاین عملکرد 60 شرکت فولادی را بررسی می کند

سقوط آزاد حاشیه سود صنعت فولاد در سال ۹۴

درصد حاشیه سود خالص صنعت فولاد در سال 1394 با یک سقوط آزاد مواجه شده است. به گزارش رتبه آنلاین داوران هشتمین جشنواره ملی بهره وری با ارزیابی عملکرد 60 شرکت فولادی ایران در فاصله سال های 1389 تا 1394 درصد حاشیه سود این شرکت ها...

ادامه مطلب ...
رشد بهره‌وری سیمان‌خزر، درسال رکود سیمانی رتبه‌آنلاین کارنامه بهره‌وری «سیمان‌خزر» را بررسی کرد

رشد بهره‌وری سیمان‌خزر، درسال رکود سیمانی

بررسی کارنامه بهره‌وری و رقابت‌پذیری سیمان خزر، گویای آن بوده که در سال94 اغلب شرکت‌های سیمانی وارد فاز رکود و کاهش بهره‌وری شدند اما این شرکت با ثبت آمار 223درصدی به رقابت‌پذیری خود ادامه داد....

ادامه مطلب ...
برادران ناتنی «بهره‌وری» رتبه‌آنلاین کارنامه بهره‌وری «سیمان بجنورد» را بررسی کرد

برادران ناتنی «بهره‌وری»

  مقایسه آمارهای بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری هزینه نیروی کار شرکت سیمان بجنورد، مانند دو روی یک سکه بوده زیرا با وجود بهره‌وری بالا در هزینه نیروی کار، عملا این شرکت در بهره‌وری سرمایه توفیقی نداشته است....

ادامه مطلب ...