آرشیو "شفافیت در جهان"

بهترین و بدترین پیش‌بینی‌ها از قیمت امسال نفت

بهترین و بدترین پیش‌بینی‌ها از قیمت امسال نفت

هیچ چیز مانند نوسان شدید بازار برای اعتبار پیش‌بینی‌ بانکداران و تحلیلگران برجسته از روند قیمت نفت در سال جاری و آینده مخرب نیست اما این کابوس مانع از این نمی‌شود که آنها حتی در بدترین شرایط دست از پیش‌بینی‌ کردن...

ادامه مطلب ...