آرشیو "شفافیت در اتاق بازرگانی"

معرفی ۶۳شرکت بهره‌ور ایران در دهمین جشنواره ملی بهره‌وری و در قالب یک مسابقه رخ داد:

معرفی ۶۳شرکت بهره‌ور ایران

دهمین جشنواره ملی بهره وری با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره‌وری و افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی با  قدردانی از  بهره‌ورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی 20 اسفند 97در مرکز نمایشگاهی بازار بزرگ ایران(ایران...

ادامه مطلب ...
بدون تعامل جهانی، چراغ صادرات کم سوتر می‌شود صادرکنندگان و چالش‌های بزرگ پیش‌رو از نگاه مسعود خوانساری

بدون تعامل جهانی، چراغ صادرات کم سوتر می‌شود

  دولت بزرگ، آفت اقتصاد ایران است بعد از سال‌ها که فعالان اقتصادی و به‌ویژه صادرکنندگان نسبت به فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه، انتقاد داشتند، برای نخستین بار، انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق...

ادامه مطلب ...