آرشیو "کارتون و طنز"

رکورد ترکیه و فرانسه را هم زدیم!

رکورد ترکیه و فرانسه را هم زدیم!

 میانگین مصرف بنزین ایرانی‌ها هر روز بیش از ۷۰میلیون لیتر است، مصرف روزانه در ایران با ۸۲میلیون نفر جمعیت،‌۷۱ میلیون لیتر است در حالی که مصرف روزانه بنزین در کشورهای ترکیه(۸۱ میلیون جمعیت) و فرانسه (۶۵ میلیون جمعیت)...

ادامه مطلب ...
کارت سوخت برگشت!؟

کارت سوخت برگشت!؟

احتمال بازگشت کارت سوخت بنزین برای جلوگیری از قاچاق وحشتناک سوخت به خارج کشور، سوژه بهرنگ جدی در کانال طنز و کارتون «نیش خط» شده که کنایه‌ای است به سهمیه بندی...

ادامه مطلب ...