عضو کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد:ردّ پای رانت خوارها در مناطق آزاد دیده می‌شود.

 محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: دخالت برخی دولتمردان و رانت خوارها در مناطق آزاد باعث شده به اهداف مورد نظر نرسیم. علاوه بر این عدم نظارت کافی بر این مناطق نیز مسئله مهمی است.

او تصریح کرد: مناطق آزاد با هدف تسریع مبادلات اقتصادی و نیز اهمیت صادرات از کشور احداث شد تا از برخی قوانین حاکم بر سرزمین هم جدا شوند و فعالان اقتصادی در این مناطق به فعالیت بپردازند.

وی افزود: با کارکردی که در این مدت از مناطق آزاد شاهد بودیم متاسفانه این اهداف محقق نشده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بررسی ها نشان می هد که مناطق آزاد به قطب واردات تبدیل شده اند درصورتی که هدف از ایجاد این مناطق در کشور توسعه صادرات محصولات ایرانی به خارج از کشور بود.

این مقام مسئول گفت: نه تنها اشتغال زایی مثبتی در مناطق آزاد دیده نمی شود بلکه با حجم وسیعی از واردات، افزایش بیکاری در کشور و کاهش تولیدات داخلی رقم خورد.

وی در برنامه بهارستان رادیو گفت و گو عنوان کرد: دخالت برخی دولتمردان و رانت خوارها در این قضیه باعث شده به اهداف مورد نظر در مناطق آزاد نرسیم. علاوه بر این عدم نظارت کافی بر این مناطق نیز مسئله مهمی است.

ابطحی همچنین یادآور شد: تغییر و تعویض مدیران مناطق آزاد نشان می دهد که با چه انگیزه هایی تثبیت مدیریت در این مناطق ایجاد نشده است. به عبارت دیگر افرادی در این مناطق فقط به کارهای روزمره خود می پردازند و اهداف استراتژیکی در این کار تبیین نشده است. مجموعه این مشکلات باعث شده مردم ساکن این مناطق از اینکه محل سکونتشان به منطقه آزاد تبدیل شده ناراضی باشند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو گفت و گو خاطرنشان کرد: تا زمانی که در کشور ما اصل تعارض منافع حل نشود این رانت ها نیز وجود دارد. جابجایی مدیران در مناطق آزاد نشان می دهد که منفعت و سود عده ای در این مناطق است.

ابطحی در ادامه افزود: مناطق آزاد باید به خاطر پویایی اقتصاد ما هدف گذاری می شد تا بتوانیم آن را دروازه صادرات قرار دهیم اما تمام تلاش برای واردات صورت می گیرد. در حال حاضر شرکت های ایرانی در این مناطق محصولات وارداتی را بسته بندی می کنند و به عنوان کالای ایرانی در داخل کشور به فروش می رسانند.

وی در پایان این برنامه با اشاره به راهکارهای ساماندهی مناطق آزاد مطرح کرد: برای ساماندهی و افزایش کارایی مناطق آزاد باید نقایص قانونی آن را برطرف کنیم.