اینم لیست ۱۰ برند با ارزش دنیا در سال جاری میلادی.
رقابت بین اپل رتبه دوم و گوگل در مقام سوم بسیار نزدیکه البته همون رقابت نزدیک هم کلی پولشه