تیم دونفره ایران در مسابقات بدمینتون غنا مدال برنز مشترک گرفت.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، مسابقات بدمینتون بین المللی غنا به پایان رسید و تیم دونفره ایران توانست یک مدال برنز مشترک بگیرد. تیم ثمین عابد خجسته و ثریا آقایی تا مرحله نیمه نهایی پیش رفت و در این مرحله شکست خورد و از صعود به فینال باز ماند.

به این ترتیب تیم دونفره ایران به همراه مصر مدال برنز مشترک گرفتند.

*نتایج جدول دونفره:

مرحله یک هشتم نهایی:
ایران ۲- غنا صفر

مرحله یک چهارم نهایی:
ایران -بنین (تیم بنین در مسابقات حاضر نشد و ایران به عنوان برنده انتخاب شد).

مرحله نیمه نهایی:
ایران ۱-نیجریه ۲

*نتایج جدول انفرادی
مرحله یک شانزدهم نهایی
ثمین عابد خجسته ۲- ایرام از غناصفر
ثریا اقایی – گریس گابریل از نیجریه( اقایی به دلیل حاضر نشدن حریفش پیروز شد).

مرحله یک هشتم نهایی
ثمین عابد خجسته صفر -ادیسوکان از نیجریه ۲

ثریا آقایی ۱-اگری از هند ۲