حسن فروزان فرد می گوید: پنجره واحد کسب و کار اتفاق بسیار مثبتی در فضای اقتصادی ایران است به شرط اینکه گام اول همان گام آخر نباشد و گام اصلی ما حذف کامل یا اصلاح یا بهینه سازی مجوزهاست. مانع اصلی بر سر بهبود محیط کسب و کار در کشور همین مجوزهای متعدد و پراکنده هستند و زمان صرف شده برای ثبت شرکت فاکتور کم اثر تری در بهبود محیط کسب و کار است.

حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه با اگزیم نیوز عنوان کرد: قطعا اجرای طرح پنجره واحد کسب و کار تاثیرگذار است همینکه در زمینه بهبود محیط کسب و کار صحبت شود قطعا تاثیرش را روی ذهنیت فعالان اقتصادی می گذارد اما دامنه اش باید به اندازه کافی وسیع باشد تا تاثیرگذاری قابل توجه خود را داشته باشد، آنچه که توسط همکاران در اتاق بازرگانی تهران با همکاری مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی اتفاق افتاده در حد شروع به کار شرکت های با مسئولیت محدود است اما می دانیم که عمده کسب و کارهای جدی تر و بزرگ تر فضای اقتصادی کشور ما در قالب شرکت های سهامی خاص فعالیت خود را آغاز می کنند که البته فعالیت این دسته از شرکت ها نسبتا پیچیدگی بیشتری هم دارد.

این فعال اقتصادی با تاکید بر لزوم گسترش دامنه فعالیت پنجره واحد شروع کسب و کار، گفت: لازم است در راستای بهبود هرچه بیشتر فضای کسب و کار، دامنه اجرای طرح پنجره شروع کسب و کار گسترده تر شود و شرکت های سهامی خاص و حتی سهامی عام را نیز در بر بگیرد و همین طور در حال حاضر ما در حوزه شرکت های سهامی عام مشکل مهمی داریم تحت عنوان “تقویم دارایی ها” که یک موضوع بسیار با اهمیت در بحث شرکت های سهامی عام است و زیرا هماهنگی لازم بین دستگاه های مجوز دهنده برای آغاز به کار شرکت های سهامی عام وجود ندارد و از نظر زمان بندی اتلاف وقت زیادی رخ می دهد به عنوان مثال کارشناس حوزه دادگستری که قرار است در تدوین تقویم دارایی ها کمک کند زیر مجموعه یک وزارت خانه مجزا با محدودیت ها و قوانین خاص خودش است و در مقابل بقیه مجوزها در وزارت اقتصاد یا وزارت صمت و… با قوانین متفاوت و رویکرد های متفاوت دیگری پیگیری می شود اینکه این مجموعه های مجوز دهنده بتوانند با همدیگر هماهنگ باشند و محدوده زمانی مشخصی برای اعطای مجوز داشته باشند قطعا به افزایش سرعت عمل کار کمک می کند و نهایتا زمینه را برای پیشرفت بهتر کارها فراهم می آورد بنابراین توسعه دامنه فعالیت پنجره واحد کسب و کار از شرکت های مسئولیت محدود به شرکت های سهامی خاص و عام و نکته بعدی اینکه پنجره واحد کسب و کار باید یک مدیریت واحد داشته باشد اگر پنجره واحد تشکیل شود اگر افرادی که درآن کار می کنند با زیرمجموعه سازمان متبوع خودشان خدمت رسانی کنند تجربیات شکست خورده سابق باز ممکن است اتفاق بیافتد، پس بهتر است پنجره واحد یک مدیریت واحد داشته باشد.بنابراین پیشنهاد مشخص این است که برای هماهنگی هرچه بیشتر بین سازمان های مختلف وقتی از پنجره واحد صحبت می شود یک مسئولیت واحد یا مدیریت واحد نیز  در نظر گرفته شود و در واقع یک نهاد مشخص مسئول ایجاد هماهنگی بین اجزای متعدد این پنجره باشد.

فروزان فرد، با اشاره به رویکرد جدید در ثبت شرکت ها در پنجره واحد شروع کسب و کار، مطرح کرد: قسمت مهم کاهش زمان اخذ مجوز از ۷۲ روز به ۲،۵ روز به زمانی که برای اخذ کد اقتصادی صرف میشد بر می گردد اول بررسی ها و بازدید از محل انجام می شد و در نهایت حصول اطمینان می شد از وجود خارجی شرکت و سپس کد اقتصادی صادر می گردید که با رویکرد جدید با یک نگاه جدی تر و حرفه ای تر این موضوعات و بررسی ها به بعد از صدور کداقتصادی موکول شد، یعنی در رویکرد جدید کداقتصادی همان شناسه ملی شرکت است یا برای فرد حقیقی همان کدملی فرد مورد نظر باشد و سپس در طی مسیر و با ادامه فعالیت های شرکت این بررسی ها انجام می شود که این رویکرد جدید خیلی منطقی تر و معقول تر است، بنابراین این ۵۵ روز حذف شده از فرآیند اخذ مجوز شروع کسب و کار به این موضوع بر می گردد که قطعا حذف این ۵۵ روز به افزایش سرعت سرمایه گذاری ها کمک می کند و یا در برخی از انواع سرمایه گذاریها، فردی می خواهد وارد یک حوزه ای شود دو ماه فاصله میان اخذ تصمیم به سرمایه گذاری و اخذ مجوز شروع فعالیت ممکن است ارزش اقتصادی آن سرمایه گذاری را دستخوش تغییر کند. بنابراین حذف این ۵۵ روز بسیار مورد اهمیت است اما محدود بودن فعالیت پنجره واحد کسب و کار به شرکت های مسئولیت محدود و یا صرفا موضوع ثبت شرکت کارگشا نیست و باید این محدوده را گسترده تر کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به لزوم حذف برخی از مجوزهای زائد در شروع کسب و کار، گفت: من نگران هستم که آغاز فعالیت پنجره واحد شروع کسب و کار  موجب بدفهمی شود و این تصور بوجود بیاید که بوسیله پنجره واحد کسب و کار کارهای خیلی مهمی انجام داده ایم اساسا زمانی این پنجره واحد تاثیرگذار است که موضوع اخذ تمامی مجوزها که شرکت ها برای انجام فعالیت های حرفه ای به آن نیاز دارند را بتوان به راحتی در داخل آن پنجره واحد کسب و کار پوشش داد یعنی شرکت های برای شروع فعالیت در حوزه دارو، غذایی و فعالیت های خدماتی نیازمند اخذ مجوزهای متنوع از مراجع متعدد هستند تا بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند اینکه شرکت شان در زمان کوتاه تری ثبت شود بسیار مهم است اما باید گام های بعدی را نیز در ذهن داشته باشیم و نقطه طلایی ما نقطه ای است که به دلایل و روشهای مختلف زمینه صدور انواع مختلف مجوزها را نیز در پنجره واحد شروع کسب و کار ببینیم به عنوان گام اول تعبیر من این است که پنجره واحد کسب و کار اتفاق بسیار مثبتی در فضای اقتصادی ایران است به شرط اینکه گام اول همان گام آخر نباشد و گام اصلی ما حذف کامل یا اصلاح یا بهینه سازی مجوزهاست. مانع اصلی بر سر بهبود محیط کسب و کار در کشور همین مجوزهای متعدد و پراکنده هستند و زمان صرف شده برای ثبت شرکت فاکتور کم اثر تری در بهبود محیط کسب و کار است.

وی در ادامه با اشاره به بهبود رتبه ایران در شاخص های بانک جهانی از قبیل شاخص بهبود محیط کسب و کار، افزود: اول باید توجه داشته باشیم که شاخص های بهبود محیط کسب و کار برداشتی و نگرشی هستند یعنی این ارزیابی ها بر اساس برداشت های فعالان اقتصادی از واقعیت های موجود در زمینه مورد نظر سنجیده می شوند نمونه بین المللی شاخص های بهبود محیط کسب و کار که اعتبار لازم را دارند، از نوع برداشتی هستند همانطور که در جریان هستید بصورت سالیانه در تعامل با مجمع جهانی اقتصاد، توسط اتاق بازرگانی پرسشنامه ای بین فعالان اقتصادی توزیع می شود که بوسیله این پرسشنامه نظرات فعالان اقتصادی در زمینه محیط کسب و کار گردآوری و سپس مورد ارزیابی قرار می گیرد و نتیجه این گردآوری و ارزیابی نهایی در قالب شاخص های بین المللی خودش را نشان می دهد. به نظر من توجه به این موضوع بسیار حیاتی است که شاخص های بین المللی ارزیابی محیط کسب و کار به اظهار نظر صاحبان کسب و کارهای وابسته هستند پس باید توجه داشته باشیم بهبود مقطعی شاخص های محیط کسب و کار ناشی از امیدواری فعالان اقتصادی به اصلاحات و برنامه های بعدی است و باید دامنه این فعالیت ها را گسترده تر کرد.