یک فعال حوزه کار می‌گوید کاریابی‌ها در یافتن کارهای خدماتی برای جویندگان کار بیشتر از کارهای صنعتی و تولیدی موفق بوده‌اند. به گفته وی در شرایطی که آگهی‌های استخدام روز به روز در حال گسترش است، متقاضیان کار از مراجعه به کاریابی‌ها استقبال نمی‌کنند.

به گزارش رتبه آنلاین، عبداله مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نگاه جامعه به کاریابی‌ها همواره نگاه درآمدزایی بوده و آنها را به عنوان بنگاه کسب پول تلقی می‌کنند در حالی که فارغ از اینکه چنین تشکیلاتی هزینه‌بر است، مراکز کاریابی در دنیا نقش مؤثری در بازار کار دارند.

نگاه به کاریابی‌ها به چشم بنگاه کسب پول!

وی ادامه داد: متأسفانه کاریابی‌ها در ایران در ایجاد اشتغال تنها یک بنگاه جهت معرفی افراد عمل می‌کنند و کسانی که نیاز به نیروی کار دارند به این مراکز مراجعه و تقاضای خود را در قبال پرداخت مبلغی ثبت می‌کنند تا کاریابی‌ها نیروی مورد نظر آنها را یافته و معرفی کنند.

این فعال حوزه کار معتقد است کاریابی‌ها بیشتر در معرفی افراد به کارهای خدماتی موفق بوده‌اند و عمده کسانی که از نیروی خدماتی استفاده کردند به دلیل اعتمادی بوده که به کاریابی‌ها بابت ضمانت نیروهای کار و ثبت مشخصات و اطلاعات فردی و شغلی آنها پیدا کرده‌اند.

مختاری با انتقاد از عملکرد کاریابی‌ها، گفت: متأسفانه اکثر کاریابی‌های ما حرفه‌ای و تخصصی نیستند و کارایی لازم را برای کمک به بازار کار ندارند. برخی از آنها تنها به دنبال گرفتن مجوز از وزارت کار و پول از متقاضیان کار هستند در حالی که باید به دنبال امنیت شغلی نیروی کاری باشند که به بنگاه معرفی می‌کنند و از حالت تشکیل پرونده برای افراد متقاضی بیمه بیکاری خارج شوند.

گسترش آگهی‌های استخدام، دلیل عدم نیاز به کاریابی‌ها

وی در عین حال بر لزوم نظارت بر کاریابی‌ها تاکید کرد و گفت: امروز آگهی‌های استخدام در سایت‌ها و روزنامه‌ها آنقدر گسترش یافته که افراد برای مراجعه به کاریابی‌ها احساس نیاز نمی‌کنند طبیعی است که در چنین شرایطی کاریابی‌ها هرگز رشد نمی‌کنند و رونق واقعی آنها زمانی است که بازار کار از وجود نیروهای بیکار و فارغ التحصیلاشباع نباشد و بر مبنای نیاز بازار نیروهای متخصص را معرفی کنند.

بر اساس آئین‌نامه تشکیل مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی، کاریابی‌ها با هدف راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و شاغلین، شناسایی فرصت‌های شغلی در داخل و خارج از کشور و بکارگماری متقاضیان کار راه‌اندازی می‌شوند. در سالهای گذشته گسترش مراکز کاریابی غیرمجاز مشکلات بسیاری را برای کاریابی‌های دارای مجوز از وزارت کار به وجود آورده و وزارت کار همواره نسبت به ایجاد سایت‌ها و مراکز کاریابی و مشاوره شغلی غیر مجاز هشدار داده است.